Hur katten hamnade i vår famn

Hur katten hamnade i vår famn

 

År 1758 klassificerades tamkatten av Carl von Linné som Felis catus och med det behandlades den för första gången som en egen kategori i den stora kattfamiljen. Man vet samtidigt att våra katter inte har förlorat några av sina vilda instinkter och att den har samma beteende som t.ex. lejon och tigrar. Trots sin vägran att tämjas så är katten idag ett av västvärldens populäraste sällskapsdjur och enligt en undersökning gjord för Agria Djurförsäkring så finns det en katt i nästan vart femte hushåll i Sverige.

Historiskt sett så är det oftast antikens egyptier som anses vara ansvariga för att katten hamnat i våra hem, då de inte bara dyrkade sina katter men också hade lagar för dess bevarande. Det finns en gammal teori att en grekisk handelsman, med risk för livet, smugglade ett trettiotal katter ur faraonernas land och att alla dagens tamkatter härstammar från denna skeppslast. Det är en vacker historia men sanningen är förmodligen en annan.

Arkeologiska fynd visar idag att katter och människor har bott tillsammans mycket längre än vad man tidigare trott.

I Kina delade de tu bostad redan för 10000 år sedan och genom handel skall katten så småningom ha hamnat i Egypten och Europa via Mellanöstern. orskning visar att någonting hände med kattens genuppsättning runt denna tid då den fick en allt mer framstående plats i de nya jordbrukssamhällen som uppstått i regionen och att den nu formades till den tamkatt vi fortfarande har i våra hem. Man har hittat en grav på Cypern från 3000-talet f.Kr. där en människa jordfästs med sin katt och då djuret aldrig funnits inhemskt på ön tyder det på att man medvetet importerade tamkatter.

Anledningen till att katter och människor kom överens från början är nog ganska enkel: katten höll rent från råttor, möss och annan ohyra och människan betalade tillbaka med beskydd och tillgivenhet. Ett exempel på när denna balans rubbades var under medeltiden då man plötsligt fick för sig att katter var i lag med Satan. I och med att katter dödades spreds råttbefolkningen snabbt vilket underlättade tillvaron för de loppor som bar på pestviruset och så spreds Digerdöden i en rask takt. Hur länge tamkatten funnits i norden är omdebatterat men fynd från 200-talet e.Kr. visar att skandinaver bott med katter i åtminstone 2000 år och in i våra dagar är den högt älskad och uppskattad.

Comments are closed.
lighthouse